Odla för klimatet


Allt fler vill ta ansvar för hur vi får vår mat, hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle och en
grönare omgivning. Anledningarna till att vilja odla kan givetvis vara både fleroch färre men det är dessa jag oftast hör nämnas. Jag skulle också vilja lägga till att jag vill rädda världen med min odling. Jag odlar också för att få bättre, godare och nyttigare mat. Jag odlar för köket!